தமிழகம், புதுவையில் தேர்தல் களம்: வேட்புமனுக்கள் மீது இன்று பரிசீலனை

https://www.youtube.com/watch?v=qhZHKGA854A

https://www.youtube.com/watch?v=qhZHKGA854A