எழுத்து தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மூலம் செய்தித் தொடர்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் காங்கிரஸ் கட்சி

எழுத்து தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மூலம் செய்தித் தொடர்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் காங்கிரஸ் கட்சி

கட்சிக்கான செய்தித் தொடர்பாளர்கள் சிறந்தவர்களாக, திறமையானவர்களாக இருக்கும் வகையில், எழுத்துத்தேர்வு வைத்தும், நேர்முகத் தேர்வு வைத்தும் காங்கிரஸ் கட்சி தேர்வு செய்து வருகிறது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துக்கான செய்தித்தொடர்பாளர்கள் இந்த வகையில் தேர்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். வயதான தொண்டர்கள், இளைஞர்கள் என மொத்தம் 70 பேர் எழுத்துத் தேர்வில் பங்கேற்றுத் தேர்வு எழுதினார்கள்.

இவர்களுக்கு நடப்பு விவகாரங்கள், அரசியல், பொதுஅறிவு உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு இருந்தன. அதனைத் தொடர்ந்து எழுத்துத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு நேர்முகத்தேர்வும் நடந்தது.