தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு...ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிப்பு!

தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு...ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிப்பு!

தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு! உயிரினங்கள் போன்றே தாவரங்கள் காயம் அடைந்தால் ஒரு அற்புதமான எதிர்வினை காட்டுகின்றன. விலங்குகள் அவற்றைப் போன்றவைகளை உருவாக்குகின்றன என ஆய்வில் தெரியவந்து உள்ளது.உலகில் இருக்கிற புல், பூண்டு முதல் மனிதன் வரை, எல்லாவற்றிற்கும் உயிர் உண்டு என்கிறார்கள் தத்துவஞானிகள். இது அறிவியல்பூர்வமாக தற்போது  நிருபிக்கப்பட்டு உள்ளது

தாவரங்கள் ஒரு பாகத்திலிருந்து, மற்ற பாகங்களுக்கு உணர்ச்சியை அறிவிக்கின்றன. தாவரங்களுக்கு நம்மைப் போல் நரம்புகள் இல்லை. எனினும், உணர்ச்சியை அறிவிக்க, தாவரங்களில்  உள்ள சில உயிரணுக்கள் பயன்படுகின்றன.ஒரு பூச்சி மூலம்  அல்லது மின்சாரத்தால்  தாவரங்கள் தாக்கப்படுகையில் அவைகளின்  பாதுகாப்பு அமைப்புகள் பிற பகுதிகளில் வளர்க்கப்படுகின்றன.  எப்படி இவைகளால் அதை எவ்வாறு செய்ய முடிகிறது. புதிய ஆராய்ச்சி படி,  விலங்குகள்  போல்  தாவரங்கள் தங்கள் நரம்பு மண்டலத்தில் உள்ள  அதே சமிக்ஞை மூலக்கூறுகளை பயன்படுத்துகின்றன. ஆனால் தாவரங்களில்  நரம்புகள் இல்லை, பிறகு எப்படி இவ்வாறு செய்ய முடிகிறது.

ஆராய்ச்சியாளர்கள்  ஃப்ளூரொரெசென்ட் புரோட்டனைப் பயன்படுத்தி  இதனை கண்டறிந்து உள்ளனர். அவர்கள் ஒரு தாக்குதலில்  பதிலளிப்பதன் மூலம் அலைகள் வழியாக பயணிக்கும்போது அதன் அறிகுறிகளைக் கவனியுங்கள். இது குறித்து விஸ்கான்சின்-மாடிசன் பல்கலைக்கழகத்தில் தாவரவியலாளர் சைமன் கில்ராய் கூறியதாவது:-

இந்த முறையிலான சமிக்ஞை இருப்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். ஒரு இடத்தில் காயமடைந்தால் மீதமுள்ள இடங்களில் அதன் பாதுகாப்பு செல்களை தூண்டுகிறது. ஆனால் இந்த அமைப்புக்குப் பின்னால் என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை. தாவரத்தின் ஒரு பகுதி காயம் அடைந்தால் அல்லது மின்சாரத்தால் பாதிப்பு அடைந்தால் அது தாவரம் முழுவதும் பரவுகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

விலங்குகளில், உற்சாகமான நரம்பு மண்டலம் குளுட்டமேட் என்றழைக்கப்படும் அமினோ அமிலத்தை வெளியிடுகிறது. இது மின்சக்திக்குட்பட்ட கால்சியம் அயன்களை ஒரு அலை தூண்டுகிறது. இவை செல்கள் மூலம் விலகி செல்கின்றன.நீங்கள் வீடியோக்கள் மூலம் பார்க்க முடியும்.  தாவரங்கள் காயத்தின் ஆதாரத்திலிருந்து ஒளியை வெளியேற்றும் அலைகள், ஒரு விநாடிக்கு ஒரு மில்லிமீட்டர் வேகத்தில் அலை மூலம் பரவுகின்றன. விலங்கு நரம்பு சமிக்ஞைகளைவிட இது மிக மெதுவாக இருக்கிறது. இது விநாடிக்கு 120 மீட்டர் (268 மைல்) வரை பயணம் செய்யலாம். ஆனால் தாவரங்களுக்கு இது அதிவிரைவான தகவல்தொடர்பு ஆகும். ஒருமுறை அலை பரவும் போது தாவர மண்டலத்தில் தற்காப்பு ஹார்மோன்கள் உயருவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

விலங்குகள், மனிதர்கள் போலவே, தாவரங்களுக்கும் உணவு மிகமிக அவசியம். தாவரங்கள், தம் வேர்களின் மூலம் பூமிக்கடியிலுள்ள மண்ணிலிருந்து உணவை உறிஞ்சிப் பெறுகின்றன. தாவரங்களின் இலைப்பகுதிகள் காற்றைச் சுவாசிக்கின்றன. சில தாவரங்கள், ருசிப்பதில் மனிதர்களையும் மிஞ்சி விடுகின்றன என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

நம் உடலில் இரத்தம் ஓடுவது போலவே, 'தாவரச் சாறு' (Sap -சாப்) என்னும் ஒருவகைச் சாறு தாவரங்களின் உடல்முழுவதும் வியாபித்துள்ளது. இந்தத் தாவரச் சாற்றை, தாவர உயிரணுக்கள் தாவரத்தின் உடல் முழுவதற்கும் எடுத்துச் செல்கின்றன. விலங்குகளால் தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் காயங்களைத் தாவரங்களிலுள்ள, 'புண்திசு' (Layers of Wound Tissue - லேயர்ஸ் ஆஃப் வுண்ட் டிஷ்யூ) என்னும் அடுக்கு காக்கிறது. மொத்தத்தில், தாவரங்கள் நம்மைப் போல வாழ்கின்றன என்பதால், அவற்றுக்கும் உயிர் உண்டு.