இஸ்ரோ, மேலும் 2 செயற்கைகோள்கள் செலுத்தவுள்ளது

இஸ்ரோ, மேலும் 2 செயற்கைகோள்கள் செலுத்தவுள்ளது

கடந்த டிசம்பர் மாதம் முதல் 6 செயற்கைகோள்களை இஸ்ரோ விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது. அதில் 3 செயற்கைகோள்கள் (ரிசோர்ஸ்சாட்-2ஏ, இரண்டு கார்டோசாட்-2 செயற்கைகோள் கள்) பிஎஸ்எல்வி வகை ராக் கெட்டுகள் மூலமும், ஒரு செயற்கை கோள் (ஜிசாட்-9) ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலமும், ஒரு செயற்கை கோள் (ஜிசாட்-19) ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் 3 ராக்கெட் மூலமும் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. வெளிநாட்டு ராக்கெட்டான ஏரியன் ராக்கெட் மூலம் ஒரு செயற்கைகோள் (ஜிசாட்-17) செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டுள்ளன.பிப்ரவரி 15-ம் தேதி ஏவப்பட்ட பிஎஸ்எல்வி-சி37 ராக்கெட்டில், கார்டோசாட்-2 செயற்கை கோளுடன் மொத்தம் 104 செயற்கை கோள்கள் ஒரே சமயத்தில் ஏவப் பட்டன. இது உலக சாதனையாகும்.
 மே 5-ல் ஏவப்பட்ட ஜிசாட்-9 செயற்கைகோள் தெற்கு ஆசிய பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து நாடு களுக்கும் பயன்படும் வகையில் செலுத்தப்பட்டது. அது தெற் காசியாவுக்கு இந்தியா அளித்த பரிசு என வர்ணிக்கப்பட்டது.இவ்வாறு தொடர்ந்து வெற்றி களை குவித்து வரும் இஸ்ரோ, இந்தாண்டு மேலும் 2 செயற்கை கோள்களை விண்ணில் செலுத்தும் பணிகளை மேற்கொண்டு வரு கிறது. பிஎஸ்எல்வி-சி39 ராக்கெட் மூலம் ஐஆர்என்எஸ்எஸ்-1எச் (IRNSS-1H) செயற்கைகோளை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இஸ்ரோ செலுத்தவுள்ளது. இந்த செயற்கைகோள் போக்குவரத்து வழிகாட்டி (Navigation) வகை செயற்கைகோளாகும்.